Anasayfa   |   Yönetim   |  Üyelik Formu   |   İletişim 

BAYINDIR MEMUR-SEN

 BAYINDIR, ÇEVRE, İNŞAAT, YOL, AFAD, TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

HUKUK

 

BAYINDIR MEMUR-SEN

DAVA AÇILIŞ SÜRECİ

1.     İdari işleme karşı dava açmak isteyen üyemiz davaya esas olayın safahatını ayrıntılı olarak anlatan ve dava talebini içeren bir dilekçe ile başvuracaktır.

Örneği Ek-1’dedir.

2.     Yönetim Kurulu’nun dava açılmasına karar vermesi üzerine aşağıdaki evraklar eksiksiz bir şekilde doldurulup gönderilecektir.

3.     Muvafakatname  (Örneği Ek-2’de)

4.     Dava talep formu (Örneği Ek-3’de)

5.     Taahhütname (Örneği Ek-4’de)

6.     Dava için ödenecek harçlar ve yargılama giderleri için avans olarak:

a.     Yürütmeyi durdurma talepsiz açılacak davalarda 300 TL,

b.     Yürütmeyi durdurma talepli açılacak davalarda Ziraat Bankası 425 TL  471-YENİŞEHİR/ANKARA ŞUBESİ. TR390001000471398696645103 hesap numarasına yatırılacaktır. Davanın kazanılması halinde alınan bu avans üyeye geri verilecektir.

 FAZLA MESAİ MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR
İLK TOPLU SÖZLEŞME MARATONU BAŞLADI
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI


TALEPLERİMİZİ HAKEM KURULUNA İLETTİK
HİZMET KOLU TALEPLERİMİZİ İLETTİK
SEYYAR GÖREV TAZMİNATI HAKKINDA
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


T.C.K. 2007/42 SAYILI GENELGENİN İPTALİ HAKKINDA
YEMEK YARDIMI TALEBİMİZ
SEYYAR GÖREV TAZMİNATI HAKKINDA
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROMOSYON KOMİSYONU
TAPU VE KADASTRO KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI
İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İLBANK ÇALIŞANLARI İÇİN BAŞVURU
İLBANK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ'NİN İPTALİ HAKKINDA

BAYINDIR MEMUR-SEN TANITIM FİLMİ
Genel Başkan Soner Can Tufaoğlu'nu Sosyal Medyadan Takip Ediniz
Bayındır Memur-Sen'i Sosyal Medyadan Takip Ediniz
ÜYELİK GİRİŞİ