Anasayfa   |   Yönetim   |  Üyelik Formu   |   İletişim 

BAYINDIR MEMUR-SEN

 BAYINDIR, ÇEVRE, İNŞAAT, YOL, AFAD, TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

Taslak Yeterlilik

Ulusal Yeterlilik; belirlenen mesleğin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve sonucunda belgelendirme amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca hazırlanır. Hazırlanan yeterlilikler Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilir.
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları, bir mesleğin ilgili alanında başarı ile yorumlanabilmesi / yapılabilmesi için; sektörün özümleme kabiliyeti, kapasitesi ve mükemmeliyetçiliği olan kuruluşlardır.
 
Bayındır Memur-Sen, ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimdeki farklılıkların sektörde çalışanlar arasındaki meslek tanımlarında meydana gelen anlam kargaşasının sona ermesini, mesleklerin başarı ile yorumlanabilmesini ve gerçekleştirilmesini; alanında uzman, bilinçli, yaratıcı, bilişsel, duyuşsal ve uygulama becerisi gelişmiş, öz değerlendirmeye sahip kendini geliştiren bireyleri topluma kazandırmayı hedeflemektedir.
 
Bu hedef doğrultusunda, söz konusu meslek alanların, bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirleme, ölçme-değerlendirme ve sonucunda belgelendirme süreçlerini; Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasını temel almıştır. Ulusal Yeterliliklerin hazırlanmasına ilişkin yetkilendirilmiş bir kuruluş olmak için MYK’na başvuruda bulunulmuştur. Başvuru MYK tarafından incelenerek uygunluğu onaylanmış; Bayındır Memur – Sen ile MYK arasında 16.08.2012 tarihinde “Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Geliştirme İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bayındır Memur-Sen tarafından yürütülen Mimarlık, Mühendislik, Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merkezi projesi kapsamında 6 meslek alanı için Ulusal Yeterlilik hazırlama konusunda yetkilendirilmiştir.
 
Süreç:
  • Harita Kadastrocu (Seviye 4),
  • Harita Kadastrocu (Seviye 5),
  • Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4)
  • Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4),
  • Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4),
  • Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5),
meslek alanlarında kalite ve verimlilikten ödün verilmeden başarı ile yürütülmektedir.
 
Bu süreç de:
1.      Ulusal Yeterliliklerin hazırlanması için teknik ekipler oluşturuldu (01.11.2011 – 01.05.2012);
1.1    İhtiyaç duyulan alan ve eğitim uzmanları tespit edildi, (Her meslek alanı için hedeflenen sayıda ve her seviyede (tekniker, teknisyen, mühendis, eğitmen, akademisyen vb.) uzmana ulaşılarak bilgi, beceri, süreklilik, güvenirlilik ve farkındalık oluşturuldu.)
1.2    Alan ve eğitim uzmanlarının özgeçmiş veri tabanı oluşturuldu,
1.3    Teknik ekip kuruldu.
 
2.      Ulusal Yeterlilik Hazırlama Başvuru Formu’nun hazırlanarak, dokümantasyonu yapıldı ve MYK’na gönderilerek onayı alındı. (01.07.2012 – 01.08.2012)
 
3.      Ulusal Yeterlilikler için kurulan teknik ekibe proje ve standart süreçlerine ilişkin bilgilendirilme yapıldı ve toplantı yeri, zamanı belirlenerek bildirildi (01.04.2012 – 30.08.2012);
3.1    16.08.2012 tarihinde MYK ile ‘Ulusal Yeterlilik Hazırlama ve Geliştirme İşbirliği Protokolü’ imzalandı,
3.2    Taslak Yeterlilik Hazırlama toplantılarının tarihi, saati, yeri ve gündemi oluşturuldu,
3.3    Toplantılar kapsamında alan ve eğitim uzmanlarına projenin amaç, hedef, faaliyetleri, süreçleri, çıktıları ve Ulusal Yeterlilik hakkında bilgilendirilme yapıldı,
3.4    Toplantıların tarihi, saati, yeri ve gündemi alan ve eğitim uzmanlarına bildirildi.
 
4.      Ulusal Yeterlilik için oluşturulan teknik ekip tarafından Taslak Yeterlilikler hazırlandı (01.05.2012 – 06.11.2012);
4.1    Her meslek alanı ile ilgili yapılan toplantılarda hazırlanan Taslak Yeterliliklere ilişkin meslek elemanın almış olduğu eğitim-öğretim müfredatı, eğitim ile mesleki fiiliyat, sektördeki kamu, kurum ve kuruluşları içerisindeki görev tanımları incelendi,
4.2    Taslak Yeterliliği hazırlanacak Ulusal Meslek Standardı incelendi ve Taslak Yeterlilikler kurgulandı,
4.3    Taslak Yeterliliklerin hazırlanması ve revizyonları gerçekleştirildi, (Eğitim ile sektör arasındaki farklılıkların kaldırılması, eğitim ile sektörün birbiri içerisinde entegre edilmesi ve Ulusal Yeterliliklerin eğitim kurumlarına ve ilgili kamu, kurum ve kuruluşlara referans doküman olması baz alınarak gerçekleştirildi.)
4.4    MYK Sektör Uzmanları tarafından, Taslak Yeterliliklerin uygunluğu onaylandı.
 
Taslak Yeterlilik Hazırlama Toplantıları ve Toplantı Bilgileri;
 
Harita Kadastrocu (Seviye 4) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 07.05.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 17:30
 
Harita Kadastrocu (Seviye 4) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 08.05.2012
Toplantı Saati: 09:30 – 13:00
 
Harita Kadastrocu (Seviye 4) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 09.07.2012
Toplantı Saati: 09:30 – 13:00
 
Harita Kadastrocu (Seviye 5) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 08.05.2012
Toplantı Saati: 14:00 – 17:30
 
Harita Kadastrocu (Seviye 5) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 06.06.2012
Toplantı Saati: 10:00- 17:30
 
Harita Kadastrocu (Seviye 5) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 09.07.2012
Toplantı Saati: 14:00 – 17:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 25.06.2012
Toplantı Saati: 13:30 – 17:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 10.07.2012
Toplantı Saati: 14:00 – 17:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 25.06.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 12:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 10.07.2012
Toplantı Saati: 09:30 – 13:00
 
Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4)Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 26.06.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 17:30
 
Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4)Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 12.07.2012
Toplantı Saati: 09:30 – 13:00
 
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4)Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 29.05.2012
Toplantı Saati: 11:00 – 17:30
 
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4)Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 27.06.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 17:30
 
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4)Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 28.06.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 17:30
 
Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4)Taslak Yeterlilik Toplantısı
Toplantı Tarihi: 12.07.2012
Toplantı Saati: 14:00 – 17:30
 
5.      Taslak Yeterlilikler görüşe gönderildi (07.11.2012 – 07.12.2012);
5.1    Hazırlanan Taslak Yeterlilikler 1 ay görüş ve değerlendirme süreci için ilgili tarafların (ilgili kamu kurumlarının, işçilerin, işverenlerin ve meslek kuruluşlarının, eğitim sağlayıcılarının, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının vb.) listesi hazırlandı ve MYK Sektör Uzmanlarının onayına sunuldu,
5.2    İlgili tarafların (ilgili kamu kurumlarının, işçilerin, işverenlerin ve meslek kuruluşlarının, eğitim sağlayıcılarının, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının vb.) görüşüne sunuldu. (Ulusal Yeterliliklerin tarafsız, etik ve kamu, kurum ve kuruluş ayırt etmeden sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olması baz alınarak gerçekleştirildi.)
 
6.      Taslak Yeterliliklerin Görüş ve Değerlendirme Toplantıları yapılacaktır (08.12.2012 – 14.12.2012);
6.1    İlgili taraflardan gelen görüş ve değerlendirmeler dokümante edilecektir,
6.2    İlgili taraflardan gelen görüş ve değerlendirilmelerin değerlendirilmesi için her meslek alanı ile ilgili yapılacak toplantıların tarih, saat, yer ve gündemi alan ve eğitim uzmanlarına bildirilecektir,
6.3    Toplantıların gerçekleştirilmesi ve gelen görüş ve değerlendirmelerin alan ve eğitim uzmanları tarafından değerlendirilme toplantıları kapsamında Taslak Yeterlilikler değerlendirilecektir. (Taslak Yeterlilikleri hazırlayan alan ve eğitim uzmanları haricinde görüş ve değerlendirme bildiren kamu, kurum ve kuruluşlarında; Ulusal Yeterliliklerin tarafsız, etik ve kamu, kurum ve kuruluş ayırt etmeden sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olabilmesi için davet edilecek ve toplantılara katılımları sağlanacaktır.)
 
7.      Taslak Yeterlilikler, MYK Sektör Komitesi’ne sunulacaktır (15.12.2012 – 31.12.2012);
7.1    MYK Sektör Komitesi’ne sunulmak üzere; revize edilen nihai Taslak Yeterlilikler, Taslak Yeterlilik Görüş ve Değerlendirme Tabloları ve Seviye Karşılaştırma Tabloları hazırlanacaktır,
7.2    Hazırlanan dokümanlar MYK Sektör Uzmanına gönderilecek ve uygunluğunun onayı alınacaktır,
7.3    MYK Sektör Komitesi’ne Taslak Yeterlilikler sunulacak ve toplantı gerçekleştirilecektir.
 
8.      MYK Sektör Komitesi tarafından onaylanan Taslak Yeterlilikler, MYK Yönetim Kurulu’na sunulacak ve Ulusal Yeterlilik kapsamında onaylanacaktır. (01.01.2013 – 01.02.2013)
BAYINDIR MEMUR-SEN TANITIM FİLMİ
Genel Başkan Soner Can Tufaoğlu'nu Sosyal Medyadan Takip Ediniz
Bayındır Memur-Sen'i Sosyal Medyadan Takip Ediniz
ÜYELİK GİRİŞİ