Anasayfa   |   Yönetim   |  Üyelik Formu   |   İletişim 

BAYINDIR MEMUR-SEN

 BAYINDIR, ÇEVRE, İNŞAAT, YOL, AFAD, TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

Ulusal Meslek Standardı

Ulusal Meslek Standardı; yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen; belirlenen mesleğin başarım ölçütlerinin (bilgi, beceri, tavır ve tutumlarının) neler olduğunu belirten ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylanarak ulusal yeterlilik çerçevesine yerleştirilen minimal düzgüdür.
 Ulusal Meslek Standartları bir mesleğin her alanda başarı ile yorumlanabilmesi / yapılabilmesi için MYK tarafından yetkilendirilen, sektörün özümleme kabiliyeti, kapasitesi ve mükemmeliyetçiliği olan kuruluş tarafından hazırlanır.
 Bayındır Memur-Sen, ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimdeki farklılıkların sektörde çalışanlar arasındaki meslek tanımlarında meydana gelen anlam kargaşasının sona ermesini, mesleklerin başarı ile yorumlanabilmesini ve gerçekleştirilmesini; alanında uzman, bilinçli, yaratıcı, bilişsel, duyuşsal ve uygulama becerisi gelişmiş, öz değerlendirmeye sahip kendini geliştiren bireyleri topluma kazandırmayı hedeflemektedir.
 Bu hedef doğrultusunda, Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanmasını temel alarak; Ulusal Meslek Standartlarının hazırlanmasına ilişkin yetkilendirilmiş bir kuruluş olmak için MYK’na başvuruda bulunulmuştur. Başvuru MYK incelenerek uygunluğu onaylanmış; Bayındır Memur – Sen ile MYK arasında 06.09.2011 tarihinde “Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bayındır Memur-Sen tarafından yürütülen Mimarlık, Mühendislik, Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merkezi projesi kapsamında 6 meslek alanı için Ulusal Meslek Standardı hazırlama konusunda yetkilendirilmiştir.
Süreç:
  • Harita Kadastrocu (Seviye 4),
  • Harita Kadastrocu (Seviye 5),
  • Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4)
  • Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4),
  • Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4),
  • Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5),
meslek alanlarında kalite ve verimlilikten ödün verilmeden başarı ile yürütülerek sonlandırıldı.
Bu süreç de:
1.      Ulusal Meslek Standartların hazırlanması için teknik ekipler oluşturuldu (10.08.2011 – 01.09.2011);
1.1    İhtiyaç duyulan alan ve eğitim uzmanları tespit edildi, (Her meslek alanı için hedeflenen sayıda ve her seviyede (tekniker, teknisyen, mühendis, eğitmen, akademisyen vb.) uzmana ulaşılarak bilgi, beceri, süreklilik, güvenirlilik ve farkındalık oluşturuldu.)
1.2    Alan ve eğitim uzmanlarının özgeçmiş veri tabanı oluşturuldu,
1.3    Teknik ekip kuruldu.
2.      Ulusal Meslek Standartları için oluşturulan teknik ekibe proje ve standart süreçlerine ilişkin bilgilendirilme yapıldı ve toplantı yeri, zamanı belirlenerek bildirildi (01.09.2011 – 16.09.2011);
2.1    MYK ile ‘Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü’ imzalandı,
2.2    Taslak Meslek Standardı Hazırlama toplantılarının tarihi, saati, yeri ve gündemi oluşturuldu,
2.3    Toplantılar kapsamında alan ve eğitim uzmanlarına projenin amaç, hedef, faaliyetleri, süreçleri, çıktıları ve Ulusal Meslek Standartları hakkında bilgilendirilme yapıldı,
2.4    Toplantıların tarihi, saati, yeri ve gündemi alan ve eğitim uzmanlarına bildirildi.
3.      Ulusal Meslek Standartları için oluşturulan teknik ekip tarafından Taslak Meslek Standartların hazırlandı (16.09.2011 – 04.01.2012);
3.1    Her meslek alanı ile ilgili yapılan toplantılarda hazırlanan Taslak Meslek Standardına ilişkin meslek elemanın almış olduğu eğitim-öğretim müfredatı, eğitim ile mesleki fiiliyat, sektördeki kamu, kurum ve kuruluşları içerisindeki görev tanımları incelendi,
3.2    Taslak Meslek Standartlarının kurgulanması ve meslek analizi toplantıları yapıldı,
3.3    Taslak Meslek Standartlarının hazırlanması ve revizyonları gerçekleştirildi, (Eğitim ile sektör arasındaki farklılıkların kaldırılması, eğitim ile sektörün birbiri içerisinde entegre edilmesi ve Ulusal Meslek Standartlarının eğitim kurumlarına ve ilgili kamu, kurum ve kuruluşlara referans doküman olması baz alınarak gerçekleştirildi.)
3.4    MYK Sektör Uzmanları tarafından, Taslak Meslek Standartlarının uygunluğu onaylandı.
 
Taslak Meslek Standardı Hazırlama Toplantıları ve Toplantı Bilgileri;
Harita Kadastrocu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 28.09.2011
Toplantı Saati: 14:00 – 17:30
 
Harita Kadastrocu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 10.10.2011
Toplantı Saati: 10:00 – 13:30
 
Harita Kadastrocu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 13.10.2011
Toplantı Saati: 09:00 – 12:30
 
Harita Kadastrocu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 18.10.2011
Toplantı Saati: 10:00 – 13:30
 
Tapucu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 27.09.2011
Toplantı Saati: 13:30 – 17:30
 
Tapucu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 05.10.2011
Toplantı Saati: 10:00 – 13:30
 
Restorasyoncu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 17.09.2011
Toplantı Saati: 09:30 – 17:30
 
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 29.10.2011
Toplantı Saati: 14:00-18:00
 
Mimari Yapı Teknik Ressamlığı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 01.11.2011
Toplantı Saati: 15:00-19:00
4.      Taslak Meslek Standartları görüşe gönderildi (04.01.2012 – 04.02.2012);
4.1    Hazırlanan Taslak Meslek Standartları 1 ay görüş ve değerlendirme süreci için ilgili tarafların (ilgili kamu kurumlarının, işçilerin, işverenlerin ve meslek kuruluşlarının, eğitim sağlayıcılarının, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının vb.) listesi hazırlandı ve MYK Sektör Uzmanlarının onayına sunuldu,
4.2    İlgili tarafların (ilgili kamu kurumlarının, işçilerin, işverenlerin ve meslek kuruluşlarının, eğitim sağlayıcılarının, sınav ve belgelendirme kuruluşlarının vb.) görüşüne sunuldu. (Ulusal Meslek Standartlarının tarafsız, etik ve kamu, kurum ve kuruluş ayırt etmeden sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olması baz alınarak gerçekleştirildi.)
5.      Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Toplantıları yapıldı (04.02.2012 – 10.05.2012);
5.1    İlgili taraflardan gelen görüş ve değerlendirmeler dokümante edildi,
5.2    İlgili taraflardan gelen görüş ve değerlendirilmelerin değerlendirilmesi için her meslek alanı ile ilgili yapılacak toplantıların tarih, saat, yer ve gündemi alan ve eğitim uzmanlarına bildirildi,
5.3    Toplantıların gerçekleştirilmesi ve gelen görüş ve değerlendirmelerin alan ve eğitim uzmanları tarafından değerlendirilme toplantıları kapsamında Taslak Meslek Standartları değerlendirildi. (Taslak Meslek Standartlarını hazırlayan alan ve eğitim uzmanları haricinde görüş ve değerlendirme bildiren kamu, kurum ve kuruluşlarında; Ulusal Meslek Standartlarının tarafsız, etik ve kamu, kurum ve kuruluş ayırt etmeden sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak yapıda olabilmesi için davet edildi ve toplantılara katılımları sağlandı.)
 
Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Toplantıları ve Toplantı Bilgileri;
Harita Kadastrocu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 07.02.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 12:00
 
Harita Kadastrocu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 07.02.2012
Toplantı Saati: 13:00 – 15:00
 
Tapucu (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 07.02.2012
Toplantı Saati: 15:30 – 17:30
 
Restorasyoncu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 11.02.2012
Toplantı Saati: 13:30 – 17:30
 
Restorasyoncu (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 18.02. 012
Toplantı Saati: 13:30 – 15:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 04.05.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 17:30
 
Mimarı Yapı Teknik Ressamı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
(Mimari / İç Mimari – İnşaat / Altyapı / Üstyapı )
Toplantı Tarihi: 12.02.2012
Toplantı Saati: 13:30 – 17:30
6.      Taslak Meslek Standartların MYK Sektör Komitesi’ne sunuldu (10.05.2012 – 31.05.2012);
6.1    MYK Sektör Komitesi’ne sunulmak üzere; revize edilen nihai Taslak Meslek Standartları, Taslak Meslek Standardı Görüş ve Değerlendirme Tabloları ve Seviye Karşılaştırma Tabloları hazırlandı,
6.2    Hazırlanan dokümanlar MYK Sektör Uzmanına gönderildi ve uygunluğunun onayı alındı,
6.3    MYK Sektör Komitesi’ne Taslak Meslek Standartları sunuldu ve toplantı gerçekleştirildi.
7.      Onaylanan Meslek Standartları resmi gazetede yayımlandı (31.05.2012 – 16.10.2012);
7.1    MYK Sektör Komitesi tarafından onaylanan Taslak Meslek Standartları, MYK Yönetim Kurulu’na sunuldu ve onaylandı,
7.2    MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Taslak Meslek Standartları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
 
Taslak Meslek Standardı Revizyon Toplantıları ve Toplantı Bilgileri;
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 08.06.2012
Toplantı Saati: 10:00 – 17:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 22.06.2012
Toplantı Saati: 13:30 – 17:30
 
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 22.06.2012
Toplantı Saati: 09:00 – 12:30
 
Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 07.06.2012
Toplantı Saati: 09:00 – 17:30
 
Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4) Taslak Meslek Standardı Toplantısı
Toplantı Tarihi: 12.06.2012
Toplantı Saati: 14:00 – 17:00
 
Harita Kadastrocu (Seviye 4), Harita Kadastrocu (Seviye 5), Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4), Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4) meslek alanlarında kalite ve verimlilikten ödün verilmeden başarı ile yürütülerek sonlandırılan standartlar 16 Ekim 2012 tarih ve 28443 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4), Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5) meslek alanlarının resmi gazete süreci devam etmektedir.
Standartların oluşturulması sürecinde görev alan, alan ve eğitim uzmanlarımızın göstermiş olduğu katkı ve destekleri için teşekkür ederiz.
Yayımlanan standartlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
BAYINDIR MEMUR-SEN TANITIM FİLMİ
Genel Başkan Soner Can Tufaoğlu'nu Sosyal Medyadan Takip Ediniz
Bayındır Memur-Sen'i Sosyal Medyadan Takip Ediniz
ÜYELİK GİRİŞİ