Anasayfa   |   Yönetim   |  Üyelik Formu   |   İletişim 

BAYINDIR MEMUR-SEN

 BAYINDIR, ÇEVRE, İNŞAAT, YOL, AFAD, TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

VOC-TEST 40

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından uygulanan ve izlenen Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesinin (UYEP) hibe bileşeni olan “VOC-TEST Merkezleri Hibe Programı” kapsamında, Bayındır Memur-Sen tarafından yürütülen “Mimarlık, Mühendislik, Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merkezi” projesi 21.03.2011 tarihinde kontrat makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile imzalanarak faaliyetlerine başlanmıştır.
Projemiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Bayındırlık ve İskân Bakanlığı) ve İlbank A.Ş. (İller Bankası Genel Müdürlüğü) iştirakçi kuruluşlarımızın yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği ile yapılan Protokoller kapsamında süreklilik sağlamaktadır. Ayrıca eşitlik, tarafsızlık ve güvenirliliği ilke edinen Sendikamız, alan ve eğitim uzmanlarımızı farklı kamu, kurum ve kuruluşlardan da (Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kurgu Mobilya Dekorasyon ve Endüstriyel Ürünleri Tasarımı Tic. ve San. Ltd. Şti., vb.) oluşturmaktadır.
MYK İnşaat Sektörü Standart ve Yeterlilik Uzmanları ile yapılan görüşmeler ve ayrıca akademisyen ve konu uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda projemiz kapsamında Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilik, Eğiticilerin Eğitimi, Seminerler, Soru Bankaları, Bilişim-Özel Yazılım Sistemi,  Akreditasyon, Pilot Uygulama ve Sınav Merkezi için konu olacak meslekler ve seviyeler çerçevesinde çalışmalara devam edilmektedir.
Proje faaliyetlerimiz;
 • Harita Kadastrocu (Seviye 4),
 • Harita Kadastrocu (Seviye 5),
 • Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4),
 • Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Alt Yapı / Üst Yapı) (Seviye 4),
 • Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4),
 • Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5),
meslek alanlarına ilişkin yürütülmektedir.
PROJENİN ADI: Mimarlık, Mühendislik, Teknikerlik Faaliyetleri Sınav Merkezi
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu, Kadastro Birliği Çalışanları Sendikası (Bayındır Memur-Sen)
PROJE RESMİ İNTERNET ADRESİ: www.mesyet.net
PROJE KAPSAMINDAKİ AKREDİTE EDİLECEK KURULUŞ: Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi (Bayındır Memur-Sen Mesyet)
PROJE İŞTİRAKÇİLERİ:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı)
İlbank A.Ş. (İller Bankası Genel Müdürlüğü)
PROJE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği
PROJE SÜRESİ: 24 Ay
PROJE AMAÇLARI: Mesleki Yeterlilik Sistemi dâhilinde; Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu destekleyerek, ilgili alanlarda meslek standartlarının ve yeterliliklerin geliştirilmesi ile eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek, iş piyasası ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim ve öğretim verilmesini sağlamak ve hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılmasını desteklemektir. Aynı zamanda Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumu kolaylaştırmak amacıyla etkin ve sürekliliğin sağlanabileceği bir ölçme ve değerlenme, personel belgelendirme sistemi oluşturarak sınav ve belgelendirme (VOC-TEST) Merkezi kurmaktadır.
PROJE HEDEFLERİ: Mesleki Yeterlilik Sistemi dâhilinde; ‘‘Yapı Teknik Ressamı (İnşaat / Altyapı / Üstyapı) (Seviye 4), Yapı Teknik Ressamı (Mimari / İç Mimari) (Seviye 4), Harita Kadastrocu (Seviye 4), Harita Kadastrocu (Seviye 5), Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4), Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 5)’’ mesleklerine ait Ulusal Meslek Standartları ve Yeterliliklerin hazırlanması ve bu alanlarda sınav ve belgelendirme süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için sınav materyallerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, kurulacak sınav ve belgelendirme (VOC-TEST) Merkezi dâhilinde bilgi güvenliği için bilişim altyapısının oluşturulması ve pilot uygulamalar kapsamında en az 20 adayı pilot uygulamaya alarak belge sahibi olmasını sağlamaktır.
PROJE FAALİYETLERİ:
 • Proje Ekibinin Oluşturulması ve      Proje Faaliyetlerinin Başlatılması
 • Sınav ve Belgelendirme Test      Merkezinin Fiziksel Olarak Hazırlanması ve İşbirliği Protokolleri
 • Projeye Dâhil Edilen      Mesleklerin, Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması
 • Projeye Dâhil Edilen      Mesleklerin Ulusal Yeterliliklerinin Hazırlanması
 • Sınav Ve Belgelendirme      Sürecinde Görev Alacak Meslek Uzmanlarının Belirlenmesi, Eğitimlere      Alınması – ‘Eğiticilerin Eğitimi’ Programı
 • Mesleki Yeterlilik ve Hayat      Boyu Öğrenme Paydaş Bilgilendirme Semineri ve Sektöre Katkıları
 • Sınav ve Belgelendirme Merkezi      Soru Bankalarının Hazırlanması
 • Bilişim Alt Yapısının      Planlanması, Oluşturulması ve Geliştirilmesi
 • Sınav Merkezi Özel Yazılımına      Veri Girişi
 • TS EN ISO/IEC 17024 Personel      Belgelendirme / Akreditasyon Çalışmaları / TÜRKAK Başvurusu
 • Sınav ve Belgelendirme Pilot      Uygulamaları
 • Proje Kapanış Toplantısı ve      Proje Raporunun Yazılması
PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI
Projenin hayata geçmesi ile;
 • Etkin ve sürekliliğin      sağlanabileceği bir ölçme ve değerlenme, personel belgelendirme sistemi      oluşturularak sınav ve belgelendirme (VOC-TEST) Merkezi kurulacak,
 • İş piyasasında, iş gücü talep      eden kuruluşların 6 meslek alanında aradıkları kaliteli ve yeterlilikleri      belgelenmiş iş gücüne ulaşmaları sağlanacak,
 • 6 farklı meslek gurubunda      Seviye 4 ve Seviye 5 de sahip oldukları belgelendirilmiş kişiler;  yeterlilik belgeleri ve kendi yeterlilikleri ile uzmanlık alanlarında ki      iş piyasasında, iş imkânları artacak ve ön planla olacak,
 • Hayat boyu öğrenmenin      yaygınlaştırılması desteklenerek, kapasitenin güçlenmesine yardımcı      olunacak,
 • İş piyasasının ihtiyaçları ile      eğitim ve öğretim arasındaki bağ güçlenecek, iş piyasası ihtiyaçlarına      uygun mesleki eğitim ve öğretim verilmesi sağlanacaktır.
BAYINDIR MEMUR-SEN TANITIM FİLMİ
Genel Başkan Soner Can Tufaoğlu'nu Sosyal Medyadan Takip Ediniz
Bayındır Memur-Sen'i Sosyal Medyadan Takip Ediniz
ÜYELİK GİRİŞİ