Anasayfa   |   Yönetim   |  Üyelik Formu   |   İletişim 

BAYINDIR MEMUR-SEN

 BAYINDIR, ÇEVRE, İNŞAAT, YOL, AFAD, TAPU VE KADASTRO ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

Neden Bayındır Memur-Sen?

Neden Bayındır Memur-Sen?

Siyasi bir tabana dayanmaz. İdeolojik bir kuruluş değildir. Böyle bir yapılanmayı reddeder.
Birleştirici ve bütünleştirici amaçtadır. Kimseyi dışlamaz, dışarıda bırakmaz.

Sendikamız “küçük olsun, benim olsun” değil “BÜYÜK OLSUN, HEPIMIZIN OLSUN” görüsündedir.
Hür düşünce yanlısıdır. Bütün “…izm”leri sendikacılık hareketine giydirilen deli gömleği olarak görür.
Kavgayla, terörle, kırarak, dökerek, bir yere varılacağına inanmaz. Hukukun üstünlüğüne ve Devletin bölünmez bütünlüğüne bağlıdır.

Ülke sorunları konusunda, siyasi taassup ve saplantıları reddeder. Verimlilik ve geliştirmeyi ücret yanında hak ve sorumluluk gibi bir terazinin iki kefesi olarak görür.
Sorumlu sendikacılık anlayışını getirdiği için faydalıdır. Sonucu ne olursa olsun sırf eylem olsun diye eylem düşüncesinde değildir. Mensuplarının çıkarlarını korumak, haklarını elde etmek için her türlü “EYLEME EVET, MACERAYA HAYIR” diyen sorumlulukları vardır.

Ülkenin bugünkü sorunlar yumağına bir düğüm olmayı değil, sorunları çözen, çözümler getiren bir kurum olmayı hedefler.

Bu nedenle;
Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmanın toplum hayatındaki rolünü ve değerini özümsemiş, bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek amacındadır.

Misyonumuz
Planlamaya önem veren yapısal faaliyetlerin öncülüğünü yapmak, her türlü ülkesel kaynağın sivil toplum adına denetimini yapmak, liyakatli kadroların yetiştirilmesini sağlamak, hakkın sahibine tevdi edilmesini sağlamak, insan hak ve özgürlüğünün korunmasında ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde öncülük etmek.

Vizyonumuz
Milli ve manevi dinamiklerin toplumun tüm katmanlarında tesisini sağlamak,
Toplumun genelini amaçlayan çalışmalar yapmak,
Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı yönetim kadrolarının yetişmesini sağlamak,
Amaçlarımız
Üyelerimizin ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
Hak aramada yapıcı, diyalog ve uzlaşmadan yana, inançlı, kararlı, ilkeli ve sorumlu kitle sendikacılığı yapmak,
Memurları öz güvenini sarsmak isteyen her türlü anlayışla, her platformda mücadele etmek,
Temel hak ve hürriyetleri yok etmek isteyenlerle mücadele etmek,
Demokratik ilkelerden sapmamak,
Milli ve manevi değerlerle bağlı ve saygılı olmak,
Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına hizmet etmek,

Devletin bir kişi veya zümre tarafından yöneltilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıfınlar üzerinde egemenliğini sağlamak isteyenlerle; dil, ırk ve mezhep ayrımı güden ve bu yolda faaliyette bulunan kişi ve kuruluşlarla mücadele etmek.

İlkelerimiz
Çalışmalarda profosyönelliğe, kayıt tutmaya ve planlı çalışma geçilmesi,
Liyakatli ve dürüst kadroların oluşumunu sağlamak
Haktan doğrudan yana tavır almak
Sivil toplum adına denetim yapmak
Haksız ve hukuksuz taleplerin adresi olmamak
İnsanımızda öz güvenin tesisi için çalışmak
Öncelikle güvenin tesis edilmesi adına kişisel fedakârlık ve öz verinin kendi teşkilatlarımızdan başlayarak tesisini sağlamak
BAYINDIR MEMUR-SEN TANITIM FİLMİ
Genel Başkan Soner Can Tufaoğlu'nu Sosyal Medyadan Takip Ediniz
Bayındır Memur-Sen'i Sosyal Medyadan Takip Ediniz
ÜYELİK GİRİŞİ